Mega Endüstri Kontrol Sistemleri

Tasarım, Temel ve Detay Mühendislik, Sayaç ve Otomasyon Sistemleri, Tedarik Hizmetleri, Çelik İmalat-Elektrik-Mekanik ve İnşaat Tamamlama ve Montaj Hizmetleri, Devreye Alma ve Performans Testleri, Kullanıcı Personeli için Eğitim Hizmetleri, Sayaç Sisteminin kalibrasyon ve test hizmetleri,

Müşteri İstekleri ve Yasal Mevzutları Doğrultusunda Sistem tasarımları yapılır:
- Ölçüm Cihazları Direktifi (MID) veya Amerikan Petrol Enstitüsü Petrol Ölçüm Standartları El Kitabı (API MPMS) uyarınca satışa yönelik transfer
- Boşaltım kantar ile veya sayaç Sistemleri üzerinden yapılır.(Pozitif deplasmanlı sayaç Coriolis vb.)
- Preset Kontrol cihazı veya Akış Bilgisayarı
- API/ANSI Pompa
- Skid Sistemi
- Katık Enjeksiyonu